[1]
Raka Ahmad Zeintoro and Imam Wahyudi, “Implementasi Pembelajaran Ilmu Tajwid Melalui Kitab Nadzam Hidayatus Sibyan Pada Mata Pelajaran Qurdits Siswa Kelas Xi Ma Al-Fatah Mojosari”, Amyta, vol. 1, no. 1, pp. 112–117, Aug. 2022.