[1]
Raka Ahmad Zeintoro and Imam Wahyudi 2022. Implementasi Pembelajaran Ilmu Tajwid Melalui Kitab Nadzam Hidayatus Sibyan Pada Mata Pelajaran Qurdits Siswa Kelas Xi Ma Al-Fatah Mojosari. Amaliyatu Tadris (AMYTA). 1, 1 (Aug. 2022), 112–117.